Xe gắn máy ba thì..

– Hôm đám cưới, ông già vợ cho vợ chồng mày cái gì?

– Chỉ có chiếc xe gắn máy 3 thì thôi.

– Sướng thật! Nhưng xe gì mà lại…. 3 thì?

– Thì đây: Đề thì không nạp, đạp thì không nổ, đổ thì không dựng dậy nổi.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang