Vợ ngủ chưa

– Aloo anh à, em nhớ a quá.

– Uhm a cũng nhớ e lắm.

– Vợ anh đã ngủ chưa?

– Vợ anh ngủ rồi, mình ra ngoài gặp nhau đi em.

– Ok anh, vợ em cũng ngủ rồi.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang