Virus đến từ đâu?

Máy vi tính hỏi virus: “Cậu từ đâu đến đây thế?”.

– Thế cậu ở đâu ra?

– Tớ đến từ USA.

– Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ… USB.

!!!

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang