Việc nhẹ nhàng

Một ông chồng tâm sự với bạn:

– Cậu biết không, phụ nữ cần phải làm những công việc nhẹ nhàng. Như vợ tớ chẳng hạn, mỗi ngày cô ấy mang trên tay không quá 1 kg.

– Thế cô ấy làm việc gì?

– Bán vé số!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang