Vì sao phải đứng?

– Tại sao những người chỉ huy thường đứng khi đi thuyền?

– Vì nếu ngồi xuống, ông ta sẽ phải chèo như những người khác.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang