Vì sao gọi là quảng cáo

– Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?

– Bố: Đúng đấy, con ạ!

– Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang