Vẫn phải hát lại

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:

– Hát lại đi!

– Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.

– Đa tạ quý vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ?

– Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang