Vẫn còn may

Trên đường đi học về Y hỏi I:

– Y: Nghe đồn, hôm qua mày đến thăm nàng , bị chó nhà nàng cắn vào chân hả?

– I: Ừ nhưng vẫn còn may.

– Y: Cắn vào chân mà may.

– I: May chú sao, nếu nó cắn vào đôi giày thì…tiêu tao rồi , đôi giày tao mượn thằng T.

– Y: Hết nói nổi!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang