Uống nước nhớ…

– Thầy: Uống nước nhớ gì, em nào biết!

– Quỳnh: Dạ thưa thầy, uống nước kẻ trồng cây!

– Thầy: Sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây?

– Quỳnh: Dạ , vì em uống nước dừa mà thầy!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang