Trang chủ Truyện trung quốc Truyện sự tích Tết Trung thu

Truyện sự tích Tết Trung thu

Ngày xưa, ở bên Trung Quốc, có một bà lão tuổi đã cao mà con cái không có, họ hàng thì xa. Bà ta sống một mình ở một khu rừng hẻo lánh, quanh năm làm nghề khâu vá để kiếm ăn. Một hôm vào Rằm tháng Tám, bà đến một làng xa để nhận quần áo về khâu. Khi trở về, bà mua một ít bánh và hoa quả định để bày cỗ và ăn uống như thường lệ.

Khi đi qua khu rừng gần chỗ ở, bà gặp một con sư tử. Con vật này sống ở đây lâu năm đã thành tinh. Hàng năm nó ăn thịt không biết bao nhiêu người, nhân dân đã tìm hết cách để trừ đi mà không được. Sư tử thấy người vào rừng lúc đêm thanh vắng vẻ, liền xông ra để bắt ăn thịt.

Bà lão thấy vậy, lấy làm lo sợ vô cùng, lại tiếc công đã đi sắm cỗ về mà không được ăn. Bà liền vội vàng quỳ xuống đất, van lơn sư tử cho về nhà bày cỗ trông trăng và ăn uống đã, rồi đến đêm sẽ xin hiến thân cho chúa rừng ăn thịt.

Sư tử liền quay đi để cho bà lão về. Khi đã ăn uống no nê, thỏa thích rồi, bà lão thấy đã đến ngày giờ tận số thì lấy làm sợ hãi và khổ não quá. Bà kêu khóc thảm thiết, tiếng kêu gào khiến cả các loài vật và các đồ vật trong nhà cũng phải thương tâm.

Bỗng nhiên một con rết dưới gầm giường bò lên và ra hiệu an ủi, bảo bà lão đừng lo sợ, đã có nó cứu. Cái cối xay ở gần giường nằm cũng quay tít. Bà ta thấy vậy, chắc thế nào cũng được cứu thoát chết, bây giờ mới tạm yên tâm, lên giường nằm ngủ.

Quả nhiên, đến giờ hẹn, sư tử ta mò đến giường bà lão nằm, vừa định giơ hai chân trước lên quặp lấy bà lão đem đi thì con rết luồn ra đốt vào đùi con ác thú. Sư tử thấy đau buốt quá, giật mình ngã vật xuống đất, chẳng may chạm phải cái cối xay để gần đấy. Cái chàng cối bằng gỗ có đầu nhọn bẩy ngay vào giữa đầu, sư tử giập óc chết ngay.

Thấy con ác thú định giết mình đã chết rồi, bà lão mừng quá, vội đi báo cho dân làng biết. Được tin lạ ấy, mọi người kéo đến xem, và họ cắt nhau làm đèn đóm thắp cho sáng để đem diễu khắp các nơi cho thiên hạ biết chúa rừng ác hại đã chết.

Vua thấy chưa ai được biết con thú đã làm hại nhân dân trong bao lâu nay, liền hạ lệnh cho quân lính đem gươm đao, giáo mác và thắp đèn đóm khiêng quanh thành cho đình thần và nhân dân xem.

Từ đấy, bên Trung Quốc hễ đến tối hôm Rằm tháng Tám thì nhân dân lại rước sư tử giả để làm kỷ niệm ngày bắt được chúa rừng làm hại nước. Bên ta cũng theo lệ đó: cứ đến tối hôm ấy, nhà nào cũng bày cỗ bằng các thứ bánh mặt trăng, các thứ hoa quả cho trẻ con chơi, lại làm các thứ đèn xếp và sư tử bằng giấy để chúng rước đi.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang