Thơ vui về Flappy Bird

– Sống ở xứ này thật lạ, chim vừa lên đã phải hạ xuống

Anh Đông có con chim

Ngày 5 vạn Mỹ kim

Thiên hạ nghe sửng sốt

Nên sôi sục đi tìm

Được dăm bữa, nửa tháng

Anh sợ quá, cắt chim

Nửa đêm tôi ngồi viết

Mấy chữ bye bye chim.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang