Trang chủ Truyện Cười Ngắn Thơ ca cười Thơ: Học trò trùm mền đánh thầy giáo

Thơ: Học trò trùm mền đánh thầy giáo

Tuổi thơ đâu biết được rằng

Nếu đánh thầy giáo tội tăng thế nào

Cho nên cả lũ nhao nhao

Nghĩ ra những kế ai nào chẳng hay

Thầy giáo đâu biết chuyện này

Không tình, không cảm, tự hay ý mình

Làm cho mấy cậu học sinh

Tâm lý bị ức đi tìm kế sâu

Chúng trùm khăn bịt kín đầu

Đánh thầy một trận thầy đau nhớ đời

Qua đây xin có mấy lời

Ai làm nghề giáo coi đời phải vui

Phải thương em nhỏ ngậm ngùi

Thiếu cơm rét áo người mùi không thơm

Việc gì, phải hiểu nguồn cơn

Ngoài truyền kiến thức phải bông lơn đùa

Học sinh, con nhỏ sớm trưa

Cần nghề sư phạm vui đùa dạy con

Học sinh tình nghĩa sắt son

Dù đi khắp nước thầy còn trong tim!

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang