Thơ cúm gia cầm

– Gà mà không gáy là con gà gáy, Gà mà hay gáy là con gà điên.

– Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi.

– Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà.

– Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi.

– Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành.

– Ăn xong lăn quay ra, chết tui rồi, cúm gia cầm.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang