Thay thế

Ly: Anh hai ơi ! Chú kia bảo nhà mình đóng tiền nước. Nhưng mẹ lấy tiền đi hết rồi, anh ra hẹn với người ta đi…

– Hải: không có tiền thì em lấy nước cho người ta, thiếu gì!

– Ly: té xỉu

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang