Thắc mắc

Một người đàn ông đi vào quán bar và gọi một ly rượu. Khi anh ta đang thưởng thức ly rượu đó, một người đàn ông khác đi vào và gọi cũng một ly rượu. Khi người đàn ông thứ hai đang uống rượu, anh ta hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh:

“Em có thể hỏi anh một câu hỏi không?”

“Chắc chắn,” người đàn ông đang uống rượu trả lời.

“Anh có thắc mắc về việc tại sao tôi đến đây, phải không?”

Người đàn ông trả lời: “Thật sự thì không. Tôi không quan tâm đến những gì người khác làm.”

“Vậy sao lại hỏi tôi câu hỏi đó?” người đàn ông thứ hai hỏi.

“Vì tôi không quan tâm đến những gì người khác làm, nhưng tôi rất thích hỏi câu hỏi.”

Bài viết liên quan

Bút chì

Xung đột

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang