Tại sao?

A: Mày biết con gì hay hỏi “tại sao?” không?

B: Không.

A: À, để tao nói cho, là con chó đó

B: Ủa? Tao tưởng là con heo chứ

A: Tại sao?

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang