Trang chủ Truyện Cười Tình Yêu Sự khác biệt ở những cô gái

Sự khác biệt ở những cô gái

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?

8 tuổi – Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.

18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.

28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.

38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.

58 tuổi – Bạn ở lì trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang