Sợ vỡ mật…

Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo:

– Ðờm đỏ, may còn hi vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được nữa. Nên về mà lo hậu sự đi thôi.

Cả hai cùng hỏi thầy:

– Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau như thế?

Thầy nói:

– Ðờm đỏ từ phổi ra, họa còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ

mất rồi, còn chữa thế nào cho lành được.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang