Sờ rốn

Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô giáo thấy Vova mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:

– Vova, sao em không ngủ?

– Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vova trả lời.

Cô giáo sau 1”” suy nghĩ thấy thương học sinh quá bèn bảo:

– Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.

Đang đêm, cô giáo thấy nhột quá, bèn bảo:

– Vova, đấy không phải là rốn đâu.

– Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang