Phim chuyện đời bác sĩ

Một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đang tham gia một buổi phỏng vấn trên truyền hình. Người phỏng vấn hỏi: “Bạn đã từng gặp phải tình huống khẩn cấp nhất định nào trong phòng mổ?”

Bác sĩ trả lời: “Có một lần tôi phải thực hiện một ca phẫu thuật não khẩn cấp. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, tôi đã lỡ tay và cắt phải hệ thần kinh chịu trách nhiệm cho tay của bệnh nhân”.

Người phỏng vấn bàng hoàng: “Vậy là sao? Bệnh nhân đã sao?”

Bác sĩ trả lời: “Oh, anh ấy? Anh ấy đã bình phục hoàn toàn. Nhưng tay tôi vẫn bị tê đến ngày nay”.

Bài viết liên quan

Bút chì

Xung đột

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang