Phân chia trách nhiệm

Bố nói chuyện với con út:

– Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

– Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang