Nhật ký

– Quỷnh: Đố Mắm nhật ký là gì?

– Mắm: Ờ ! Đó là chữ ký của người Nhật!

– Quỷnh: Trời!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang