Nhắm một mắt

Hai anh em đang chơi trò bắn súng, bỗng người em hỏi.
– Em: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt vào anh nhỉ ?
– Anh: Sao mà em ngốc vậy, nếu mà nhắm cả hai mắt thì còn thấy gì mà bắn nữa!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang