Nguyên nhân

– MD (ba hoa):Lúc sáng ở phố tôi có động đất đấy

– TVH: Nói dóc, lúc sáng tôi đi ngang có thấy gì đâu!

– MD: À! Bây giờ thì tôi biết nguyên nhân do đâu rồi

– TVH: (Xách dép)

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang