Nguồn gốc

Cô giáo giảng giải nguồn gốc loài người xuất phát từ sự tò mò của Adam và

Eva. Vova giơ tay:

– Cô nói sai rồi, bố em nói rằng tổ tiên chúng ta là KHỈ.

Natasha quay sang bảo:

– Vova, cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc gia đình cậu

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang