Người phục vụ rượu

Trong một buổi học đạo đức, giáo viên hỏi học sinh: “Nếu Napoleon đánh bại Alexander, thì ai sẽ thành vua?” Một học sinh trả lời: “Người phục vụ rượu.”

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang