Ngủ như vợ chồng

Sếp và thư ký đi công tác, đến tối sếp hỏi: “Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?”

– Như vợ chồng, Cô thư ký trả lời:

Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch đến sáng.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang