Ngon

Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát thì mất điện, có người lên tiếng:

– Mẹ kiếp, đang ngon thì mất điện.

Một lúc sau điện sáng trở lại thì vẫn người ấy lên tiếng:

– Mẹ kiếp, đang ngon thì có điện.

 

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang