Ngoan

– Tí : Tèo này! Con em tao ngoan ghê, tao mắng nó mà nó ko cãi lại đâu!

– Tèo (ngưỡng mộ): Thích thật chẳng bù cho con em tao.

– Tí (tự hào): Dĩ nhiên rồi, vì em tao đâu có biết nói!

– Tèo: (từ từ xỉu)!!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang