Ngày trăng lưỡi liềm

Trong quán rượu, một anh kể chuyện:

– Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!

– Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút!

– Ừ nhỉ!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang