Mới ba tuổi

Trong nhà trẻ, bé Vova đang ngồi bô với hai bé trai khác cùng lớp. Vova hỏi cậu bé ngồi bô bên trái:

– Ðằng ấy bao nhiêu tuổi?

– Bốn tuổi.

Rồi quay ngoắt sang hỏi bé bên phải:

– Thế còn đằng ấy?

– Không biết…

– Nhưng phụ nữ có làm đằng ấy thích không?

– Không…

– À há, thế nghĩa là… mới ba tuổi.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang