Lừa

Hai chàng keo kiệt nói với nhau

– Tí, cậu cho mình mượn bao diêm!

– Không, cậu không lừa được tớ đâu!

– Lừa chuyện gì?

– Mỗi lần tớ cho cậu mượn bao diêm, cậu trả lại đều thiếu mất 1 que!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang