Lừa kiến

– Sao hũ đường mà chị dán chữ “muối”
– Để lừa bọn kiến ấy mà!
– Trời!?!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang