Lẹ lên

Một tiểu thuyết gia viết truyện mỗi ngày cho một nhật báo nọ, cuối ngày nói với ông chủ nhiệm:

– Có lẽ tôi phải sửa lại đoạn văn này một chút…

Ông chủ nhiệm:

– Anh có muốn sửa chữa, thêm thắt gì thì lè lẹ lên, xe đổ rác sắp sửa đi qua đây.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang