Lấy ở đâu ra nhiều thế?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh:

– Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?

– Từ phía mũi tàu?

– Tôi sẽ thả neo.

– Từ phía đuôi tàu?

– Tôi thả neo thứ hai.

– Tôi thả cái neo nữa.

– Giáo sư nói: Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?

– Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang