Không nghe lời

Bố chất vấn con trai:

– Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

– Dạ, con con…

– Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang