Không cần nhanh như vậy

Biển quảng cáo của một hãng xe hơi, gắn trên xa lộ:

– Xe hơi của chúng tôi tăng tốc cực nhanh, vận tốc cực lớn!

– Hôm sau, bên cạnh đó xuất hiện quảng cáo của hãng đối thủ:
Còn xe của chúng tôi thì không vội vàng đưa các khách hàng của mình lên thiên đường như vậy!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang