Trang chủ Truyện Cười Tổng Hợp Truyện cười công sở Kết cục khó hiểu của một lập trình viên

Kết cục khó hiểu của một lập trình viên

Một người lập trình qua đời. Trên bia mộ anh ta, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau:

– Run-time error at 18:12:97

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang