Hỏi giờ

Có 1 anh chàng cà lăm đi xe buýt, 1 lúc sau anh hỏi người kế bên:

– Mấy…mấy..giờ..rồi..anh?

Anh chàng kia không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho anh chàng cà lăm xem.

Một lúc sau vẫn câu hỏi cũ, anh chàng này vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho anh cà lăm xem. Khi anh cà lăm xuống xe, 1 cụ già nói với anh:

– Tại sao anh lại xem thường người ta như vậy? Hỏi mà anh không trả lời.

Anh chàng mới trả lời:

Tại..tôi…cũng…cà…cà..lăm…nếu…nếu…tu..i…tui…trả..lời…nó…nó…tưởng…tui…tui…chửi…nó…nó…đánh…đánh…tui…thì….thì sao?????

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang