Họa sĩ nghèo

Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.

– Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.

– Họa sĩ: Sao vậy?

– Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ , tội quá!

– Họa sĩ: ??!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang