Hai người bạn đi cắm trại

Hai người cắm trại đang đi bộ trong rừng thì một con gấu đen bất ngờ xuất hiện ngay phía trước, cách họ khoảng 50 m. Con gấu nhìn thấy hai người cắm trại và bắt đầu lao đến. Người đầu tiên lập tức bỏ balo xuống, lấy đôi giày chạy ra và vội vàng xỏ ngay vào. Người thứ hai nói: “Anh đang làm gì vậy? Giày chạy không giúp anh chạy nhanh hơn con gấu được đâu”. Người thứ hai đáp lời: “Tôi không cần chạy nhanh hơn con gấu. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh”

 

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang