Google và Yahoo

Google viết thư “dằn mặt” Yahoo:

Chào Yahoo,

Có bao giờ mày nghe người ta nói “tôi không biết, để tôi hỏi ông yahoo” không?! Không bao giờ! Rõ rồi nhé!

Chào đoàn kết

Google

Hồi âm:

Chào Google,

Thế có bao giờ người ta nói “mình hẹn lên google nói chuyện sau nhé” không?

Rõ rồi nhé – mày dở hơi hơn tao! >:P

Yahoo

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang