Google làm SEO quá kém!

Một ngày đẹp trời tại một công ty lớn, một nhân viên nhận được một bức email như sau:

– “Dear google.com, I visited your website and noticed that you are not listed in most of the major search engines and directories…”

– Dịch: “Google.com thân mến, tôi đã ghé thăm trang web của bạn và nhận thấy nó không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm…”

– Kết luận: công ty Google không biết làm SEO (Search Engine Optimization, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm)

– Chú thích: Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang