Giữ lời..??

Tên cướp trấn lột một chiếc xe đò, ra lệnh:

– Tất cả đàn bà phụ nữ tháo hết nữ trang ra nộp, nếu không sẽ bị làm nhục. Khi đến cuối xe, hắn thấy một bà già vẫn bình thản đeo nhẫn vòng, nhìn hắn sắc sảo rồi lên tiếng :

– Này, đã nói thì phải giữ lời đấy nhé!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang