Giảm cân….

Một bà béo đến bác sĩ xin tư vấn giảm cân, ông bác sĩ hỏi: Nhà bà có ngựa không rồi khuyên tôi mỗi ngày nên cưỡi ngựa chừng 4 tiếng đồng hồ cho gầy bớt đi và quay lại sau 1 tuần!

Một tuần sau:

– Thế nào, kết quả tốt chứ ?

– Dạ tốt lắm, vì chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà con ngựa sụt mất 10 ký lô!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang