Gãy xương sống…

Có một anh chồng tính lười đã sẵn, nên chỉ muốn vợ chăm lo công việc đồng áng, còn mình thì ở nhà rong chơi, hoặc bồng con. Một hôm, vì nông vụ tấn thì, vợ bàn mãi, anh chàng mới miễn cưỡng đi nhổ mạ

Để khỏi phải làm, trước lúc đi anh buộc sẵn một đoạn nứa ở sau lưng. Đến ruộng, vừa cúi xuống để nhổ mạ, đoạn nứa gãy đôi có tiếng “oác”. Anh liền rên rỉ và kêu toáng lên là gãy xương sống rồi. Vợ phải để cho anh ta về nhà.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang