Gà trống gáy sớm

Cu Tí hỏi bố:

– Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?

– Để mọi người nghe thấy tiếng chúng, vì sau đó khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang