Facebook

Một người đàn ông trẻ đang thảo luận với một người bạn về việc làm thế nào để thu hút được nhiều lượt thích trên Facebook.

Người bạn hỏi: “Vậy cậu đã thử chia sẻ một số câu nói hay ho hoặc ảnh động vật đáng yêu chưa?”

Người đàn ông trẻ trả lời: “Đó là ý tưởng tốt, nhưng tôi đã thử rồi và không có hiệu quả gì cả.”

Người bạn tiếp tục: “Vậy cậu đã thử chia sẻ một số thông tin cá nhân của mình như mối quan hệ, tình trạng tâm trí hoặc sở thích của cậu chưa?”

Người đàn ông trẻ ngạc nhiên: “Tôi sẽ không bao giờ chia sẻ những thông tin nhạy cảm như vậy trên Facebook!”

Người bạn bình tĩnh trả lời: “Vậy là vấn đề của cậu đó. Những thông tin nhạy cảm như thế mới là cách để thu hút được nhiều lượt thích nhất trên Facebook!”

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang