Edison và thiết bị điện tử cổ

Khi một nhà văn nổi tiếng đến thăm Thomas Edison, ông ta thấy Edison đang làm việc trên một thiết bị điện tử rất cổ. Nhà văn hỏi: “Ông Edison, thiết bị này có thể chạy được bao lâu?” Edison trả lời: “Nó có thể chạy mãi mãi, nếu bạn thay bóng đèn đúng cách.”

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang