Đố

Đang trên đường, cận thị đuổi theo sáng mắt.

– CT (Vỗ vai): Này, hình như em gái ông nó thinh thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫy tôi mãi.

– SM: Thế nó cầm khăn màu gì?

– CT: Màu đen

– SM: Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau cửa sổ.

– CT: Ủa…trời!!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang